Bảng giá Server Việt Nam

plan A

3.200.000 VNĐ

 • Disk Space 2 x 500 GB
 • Data Transfer 1000 GB
 • Operating System Centos/Win2k3
 • DATACENTER VDC(*) / FPT
 • Control Panel Miễn phí DirectAdmin
 • RAM 4 Gb DDram 3
 • Bộ Vi Xử Lý E3-1230V2 3.3GHz
 • Băng thông QT 4Mbps
 • Cài đặt Miễn phí
Đăng ký

plan B

3.800.000 VNĐ

 • Disk Space 2 x 500 GB
 • Data Transfer 2000 GB
 • Operating System Centos/Win2k3
 • DATACENTER VDC(*) / FPT
 • Control Panel Miễn phí DirectAdmin
 • RAM 4 Gb DDram 3
 • Bộ Vi Xử Lý 2 x E5520 2.26GHz
 • Băng thông QT 6Mbps
 • Cài đặt Miễn phí
Đăng ký

plan C

4.500.000 VNĐ

 • Disk Space 2 x 500 GB
 • Data Transfer UNLIMIT
 • Operating System Centos/Win2k3
 • DATACENTER VDC(*) / FPT
 • Control Panel Miễn phí DirectAdmin
 • RAM 8 Gb DDram 3
 • Bộ Vi Xử Lý 2 x Six Core X5650 2.67GHz
 • Băng thông QT 6Mbps
 • Cài đặt Miễn phí
Đăng ký

plan D

5.500.000 VNĐ

 • Disk Space 2 x 500 GB
 • Data Transfer UNLIMIT GB
 • Operating System Centos/Win2k3
 • DATACENTER VDC(*) / FPT
 • Control Panel Miễn phí DirectAdmin
 • RAM 8 Gb DDram 3
 • Bộ Vi Xử Lý Six Core E5-2620 2.0GHz
 • Băng thông QT 6Mbps
 • Cài đặt Miễn phí
Đăng ký