Giám sát và hỗ trợ server

Dịch vụ quản trị máy chủ là hình thức cung cấp dịch vụ quản lý kỹ thuật thực hiện tất cả các thao tác quản lý thuộc trách nhiệm của bộ phận tương đương vị trí Quản trị hệ thống của khách hàng. Khi thuê dịch vụ quản lý máy chủ, khách hàng sẽ được cài đặt, cấu hình, tối ưu, theo dõi và xử lý các vấn đề kỹ thuật và lỗi phát sinh trên máy chủ nhằm đảm bảo máy chủ hoạt động trong trạng thái ổn định và hiệu suất cao nhất. Tại VSME, tùy vào mô hình và nhu cầu, khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 2 gói quản trị sau đây:

Bảng giá dịch vụ quản trị máy chủ

Hạng mục thực hiện QUẢN TRỊ CƠ BẢN QUẢN TRỊ CAO CẤP
(Quản lý một phần) (Quản lý đầy đủ)
Thời gian phản hồi
Thời gian tối đa từ lúc nhận yêu cầu hỗ trợ đến khi phản hồi lại cho khách hàng
15 phút 10 phút
Tối ưu server
Hỗ trợ tối ưu các ứng dụng như Web Server, Mail Server…, các service: Apache, MySQL, PHP…
Bảo mật server
Update lỗ hổng bảo mật trên OS và các ứng dụng trên nền tảng server, Cài đặt, cấu hình firewall như iptables, csf, apf; secure tmp, change port server.
Cấu hình Backup
Hỗ trợ cấu hình backup trên server của khách hàng
Chuyển dữ liệu website
Chuyển dữ liệu website về server khách hàng
Tối đa 10 website hoặc 50GB/tháng Không giới hạn
Giám sát cơ bản
Hỗ trợ giám sát mức agent: Ping, tài nguyên RAM, CPU, Load, status ổ cứng với server vật lý; Monitor website down với các server chạy website
Giám sát chuyên sâu
Giám sát các ứng dụng đặc thù. Cần trao đổi trước với kỹ thuật
Báo cáo sự cố
Báo cáo khi xảy ra các sự cố dịch vụ
Báo cáo định kỳ
Báo cáo tổng hợp về dịch vụ vào ngày 15 và 30 hàng tháng
Đơn giá/tháng 330.000đ 990.000đ
Đăng ký Đăng ký