• vsmeSử dụng đầy đủ các dịch vụ của google, gmail, docs, driver,...
 • vsmePhiên bản Gsuite giá rẻ nhất so với thị trường
 • vsmeỔn định 100% so với Email Server do sử dụng nền tảng của Google
 • VSME Gsuite-10

  10 người dùng

  5,000,000 /năm
  • 30 GB dung lượng / email
  • Bảo mật 2 lớp
  • Truy cập trên mọi thiết bị
  • Chống spam, virus, malware
  • Quản trị người dùng
  • Hỗ trợ 24/7

  VSME Gsuite-25

  25 người dùng

  HẾT HÀNG
  • 30 GB dung lượng / email
  • Bảo mật 2 lớp
  • Truy cập trên mọi thiết bị
  • Chống spam, virus, malware
  • Quản trị người dùng
  • Hỗ trợ 24/7

  VSME Gsuite-50

  50 người dùng

  10,000,000 /năm
  • 30GB dung lượng / email
  • Bảo mật 2 lớp
  • Truy cập trên mọi thiết bị
  • Chống spam, virus, malware
  • Quản trị người dùng
  • Hỗ trợ 24/7

  VSME Gsuite-100

  100 người dùng

  17,000,000 /năm
  • 30GB dung lượng / email
  • Bảo mật 2 lớp
  • Truy cập trên mọi thiết bị
  • Chống spam, virus, malware
  • Quản trị người dùng
  • Hỗ trợ 24/7

  VSME Gsuite-200

  200 người dùng

  27,000,000 /năm
  • 30GB dung lượng / email
  • Bảo mật 2 lớp
  • Truy cập trên mọi thiết bị
  • Chống spam, virus, malware
  • Quản trị người dùng
  • Hỗ trợ 24/7

  VSME Gsuite-500

  500 người dùng

  50,000,000 /năm
  • 30GB dung lượng / email
  • Bảo mật 2 lớp
  • Truy cập trên mọi thiết bị
  • Chống spam, virus, malware
  • Quản trị người dùng
  • Hỗ trợ 24/7

  VSME Gsuite-1000

  1000 người dùng

  80,000,000 /năm
  • Không giới hạn dung lượng
  • Bảo mật 2 lớp
  • Truy cập trên mọi thiết bị
  • Chống spam, virus, malware
  • Quản trị người dùng
  • Hỗ trợ 24/7

  VSME Gsuite-2000

  2000 người dùng

  180,000,000 /năm
  • Không giới hạn dung lượng
  • Bảo mật 2 lớp
  • Truy cập trên mọi thiết bị
  • Chống spam, virus, malware
  • Quản trị người dùng
  • Hỗ trợ 24/7

  VSME Gsuite-KGH

  Không giới hạn người dùng

  300,000,000 /năm
  • Không giới hạn dung lượng
  • Bảo mật 2 lớp
  • Truy cập trên mọi thiết bị
  • Chống spam, virus, malware
  • Quản trị người dùng
  • Hỗ trợ 24/7