CƠ HỘI VIỆC LÀM TẠI VSME


VSME chú trọng duy trì văn hóa công ty độc đáo, tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân, và đầu tư xây dựng không gian làm việc hiện đại, sáng tạo nhằm tạo điều kiện tốt nhất giúp phát huy tiềm năng và tinh thần hợp tác của mọi thành viên.

STT
Vị trí tuyển dụng
Khu vực
Đang cập nhật ...