Trusted world-wide by our technology partners

VSME được sự tin tưởng và hợp tác của các đối tác công nghệ trên toàn cầu.

Brand
Brand
Brand
Brand
Brand
Brand

Dịch vụ khôi phục dữ liệu website của VSME

Restore 1

500.000đ/lần

 • Khôi phục database
 • Khôi phục file hosting Không giới hạn
 • Khôi phục email server Không giới hạn
 • Thời gian xóa < 24 giờ trước
Đăng ký

Restore 2

1.0000.000đ/lần

 • Khôi phục database
 • Khôi phục file hosting Không giới hạn
 • Khôi phục email server Không giới hạn
 • Thời gian xóa < 7 ngày trước
Đăng ký

Restore 3

2.000.000đ/lần

 • Khôi phục database
 • Khôi phục file hosting Không giới hạn
 • Khôi phục email server Không giới hạn
 • Thời gian xóa < 14 ngày trước
Đăng ký

Restore 4

3.000.000đ/lần

 • Khôi phục database
 • Khôi phục file hosting Không giới hạn
 • Khôi phục email server Không giới hạn
 • Thời gian xóa < 21 ngày trước
Đăng ký