Trusted world-wide by our technology partners

VSME được sự tin tưởng và hợp tác của các đối tác công nghệ trên toàn cầu.

Brand
Brand
Brand
Brand
Brand
Brand

VSME Turbo Hosting

V-Turbo 1

95.000đ/tháng

 • Dung lượng 1 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Tài khoản Email Không giới hạn
 • MySQL Databases Không giới hạn
 • Alias/Parked-domain Không giới hạn
 • Sub-domain Không giới hạn
 • CPU 100%
 • RAM 4GB
 • cPanel
 • LiteSpeed Webserver
 • Backup tự động 3 lần/tuần
Đăng ký

V-Turbo 2

160.000đ/tháng

 • Dung lượng 2 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Tài khoản Email Không giới hạn
 • MySQL Databases Không giới hạn
 • Alias/Parked-domain Không giới hạn
 • Sub-domain Không giới hạn
 • CPU 100%
 • RAM 4GB
 • cPanel
 • LiteSpeed Webserver
 • Backup tự động 3 lần/tuần
Đăng ký

V-Turbo 3

200.000đ/tháng

 • Dung lượng 3 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Tài khoản Email Không giới hạn
 • MySQL Databases Không giới hạn
 • Alias/Parked-domain Không giới hạn
 • Sub-domain Không giới hạn
 • CPU 100%
 • RAM 4GB
 • cPanel
 • LiteSpeed Webserver
 • Backup tự động 3 lần/tuần
Đăng ký

V-Turbo 4

275.000đ/tháng

 • Dung lượng 5 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Tài khoản Email Không giới hạn
 • MySQL Databases Không giới hạn
 • Alias/Parked-domain Không giới hạn
 • Sub-domain Không giới hạn
 • CPU 100%
 • RAM 4GB
 • cPanel
 • LiteSpeed Webserver
 • Backup tự động 3 lần/tuần
Đăng ký

VSME ENTERPRISE CLOUD COMPUTING

V-Enterprise 1

400.000đ/tháng

 • Dung lượng 10 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Tài khoản Email Không giới hạn
 • MySQL Databases Không giới hạn
 • Alias/Parked-domain Không giới hạn
 • Sub-domain Không giới hạn
 • CPU 300%
 • RAM 6GB
 • cPanel
 • LiteSpeed Webserver
 • Backup tự động Hàng ngày
Đăng ký

V-Enterprise 2

600.000đ/tháng

 • Dung lượng 15 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Tài khoản Email Không giới hạn
 • MySQL Databases Không giới hạn
 • Alias/Parked-domain Không giới hạn
 • Sub-domain Không giới hạn
 • CPU 300%
 • RAM 6GB
 • cPanel
 • LiteSpeed Webserver
 • Backup tự động Hàng ngày
Đăng ký

V-Enterprise 3

800.000đ/tháng

 • Dung lượng 20 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Tài khoản Email Không giới hạn
 • MySQL Databases Không giới hạn
 • Alias/Parked-domain Không giới hạn
 • Sub-domain Không giới hạn
 • CPU 300%
 • RAM 6GB
 • cPanel
 • LiteSpeed Webserver
 • Backup tự động Hàng ngày
Đăng ký

V-Enterprise 4

1.150.000đ/tháng

 • Dung lượng 30 GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • Tài khoản Email Không giới hạn
 • MySQL Databases Không giới hạn
 • Alias/Parked-domain Không giới hạn
 • Sub-domain Không giới hạn
 • CPU 300%
 • RAM 6GB
 • cPanel
 • LiteSpeed Webserver
 • Backup tự động Hàng ngày
Đăng ký